ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಕ್ರ.

ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ಕೋಡ್

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್‌ ಹೆಬ್ಬಾರ್  ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು  

 labourminister2020@gmail.com

 080  22252166  

 ನಂ:207 & 206

2ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ

ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್‌ ಖತ್ರಿ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

secy-labour@karnataka.gov.in

080

22254894

22256368

ನಂ: 414, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

3

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಿನಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ds_labour@yahoo.in

080

22035031

 

ನಂ: 411, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

4

ಶ್ರೀ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯಕ್

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

jseclabour@gmail.com

080

22034773

 

ನಂ: 416, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-07-2020 04:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin