ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಮಂಡಳಿಯ/ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
2 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
3 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
4 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-05-2020 01:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin